Home

Printvriendelijke versie

In uw belang!

De Gooise Ouderen Partij (GOP) staat voor een goede balans tussen leefomgeving, faciliteiten en maatschappelijke participatie voor jong en oud. Daarom moet er in ‘t Gooi voortaan altijd met senioren besloten gaan worden. Zeker nu senioren langer een actieve rol in onze samenleving kunnen en moeten spelen.

De GOP geeft senioren in Gooise Meren een stem in de lokale en regionale besluitvorming. Vanzelfsprekend zoeken we wel steeds naar raakvlakken met de belangen van alle inwoners en ondernemers van Bussum, Naarden en Muiden of wel Gooise Meren. Zo streven we er naar dat Gooise Meren zowel voor al haar inwoners een aantrekkelijke woonplaats is en blijft.

 

Vindt u ook dat:

  • er in de gemeente Gooise Meren te weinig aandacht is voor de belangen van senioren
  • de taken die de overheid naar gemeenten overhevelt, zoals de zorg, goed geregeld moeten worden zonder lastenverhoging voor burgers en hiervoor een aparte verantwoordelijke wethouder dient te worden aangesteld?
  • mogelijke besparingen door de fusie voor burgerinitiatieven gebruikt moeten worden?
  • er een snelle oplossing moet komen voor alle problemen rondom de spoorweg-overgangen?
  • u meer inzicht in en invloed op de gemeentelijke begroting en uitgaven moet hebben?
  • er meer passende woningen voor senioren nodig zijn zodat ook de doorstroming van jongeren weer op gang komt?
  • ouderen jongeren kunnen helpen door actieve samenwerking in de regio te stimuleren?

 

Verkiezingsprogramma en speerpunten Gooise Ouderen Partij 2016 - 2018

  • Ons verkiezingsprogramma en speerpunten 2016 - 2018 treft u in het hoofdmenu aan onder het kopje "Verkiezingsprogramma

 

lid worden

Nieuws

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) neemt financieel misbruik van ouderen zeer serieus en heeft een landelijke campagne voorbereid. De campagne start niet zoals eerder aangekondigd op 7 oktober, maar... Lees verder
  Zilverlijn Vindt u het leuk om regelmatig een praatje te maken aan de telefoon? Meldt u aan voor de Zilverlijn, de gratis belservice voor ouderen van het Nationaal Ouderenfonds. De Zilverlijn is een speciale service voor ouderen. Als u zich aanmeldt wordt u regelmatig gebeld door onze... Lees verder
Persbericht GOP 7 september 2016   Bestuurskrachtmeting: maximaal 3 gemeenten; medio 2019 keuze maken   Het Bestuurskrachtonderzoek voor de regio Gooi en Vechtstreek is gepubliceerd. Samengevat: in de regio Gooi en Vechtstreek is slechts ruimte voor maximaal 3 gemeenten, op termijn... Lees verder
Persbericht 31 mei 2016   Waarom is Mariënburg nog steeds geen monument? Er wordt al 2 jaar over gepraat maar niks gedaan; GOP stelt vragen aan college B&W Het voormalige klooster Mariënburg aan de Bussumse Brinklaan is een beeldbepalend pand. Onderdeel van het collectieve... Lees verder
persbericht 23 mei 2016   Geluidsoverlast bij de nieuwe Emmaschool; niet naar inwoners geluisterd     Afgelopen donderdag (19 mei) behandelde de Raad van State de procedure van omwonenden van de Emmaschool. Op veel punten lijken zij gelijk te gaan krijgen van de rechter. Want de... Lees verder
Reclamebureau Holland & Wicked Fruit